Strast stvara genija,
voditeljica: Mirta Lulić

Datum i vrijeme:
srijeda 24.4.2024., 9:00 - 15:00

Mjesto održavanja:
Gimnazija Antuna Gustava Matoša Đakovo, Vijenac kardinala Alojzija Stepinca 11, 31400 Đakovo

Vrsta događanja:
izložba

Publika:
predškolski uzrast, osnovna škola, srednja škola, opća populacija

Lokacija (prostorija):
Gimnazija Antuna Gustava Matoša, Hol prizemlje

Detalji

Učenici će napraviti izložbu povodom obilježavanja 460. obljetnice rođenja velikog znanstvenika Galilea Galileia. Izložbom će prikazati instrument za mjerenje temperature u obliku zatvorenog staklenog cilindra ispunjenog prozirnom tekućinom u koju su uronjeni utezi različite prosječne gustoće, gibanje tijela pod utjecajem sile teže, princip inercije te gibanje planeta oko Sunca.

Učenici će upoznati sudionike zašto je Galileo Galilei imao ključnu ulogu u razvoju znanstvene metode te kako su uvođenjem eksperimentiranja priznate njegove metode otkrivanja prirodnih činjenica.

Biografija:

Mirta Lulić,  prof. fizike i politehnike s 29 godina staža u nastavi Fizike. Godine 2019. stekla je zvanje profesora savjetnika. Osim obvezne nastave, predaje i izbornu nastavu Fizike. Od 2011. godine djeluje kao predsjednica Školskog aktiva matematike, fizike i informatike. Aktivno sudjeluje na seminarima i stručnim skupovima na županijskoj (radionice - Zimska škola fizike, STEM-fest, Županijski stručni skupovi), međužupanijskoj (radionica – Međužupanijski stručni skup), državnoj (radionica – Simpozij o nastavi fizike) i međunarodnoj razini (radionica - Međunarodna konferencija o nastavi fizike u srednjim školama), a sudjelovala je i u internacionalnom projektu Phys-Me čiji je cilj bio unaprjeđenje obrazovnog sustava u predmetnom području fizike u općem i strukovnom srednjoškolskom obrazovanju.