Imaju li i biljke inteligenciju?, Helena Valečić

Datum i vrijeme:
srijeda 24.4.2024., 12:00 - 13:00

Mjesto održavanja:
Osnovna škola „Petar Zrinski“ Čabar, Narodnog oslobođenja 5, 51306 Čabar

Vrsta događanja:
predavanje i radionica

Publika:
osnovna škola, opća populacija

Lokacija (prostorija):
učionica broj 11

Detalji

Čovjek se osjeća ugodno ako je okružen vegetacijom, biljkama bez obzira je li to samo cvijeće ili šuma. Kažu da se sa biljkama može razgovarati i da one onda bolje rastu. Ako zagrlimo drvo bolje ćemo se osjećati. O tome i mnogim drugim zanimljivim činjenicama iz biljnoga svijeta upoznat će nas Helena valečić, profesorica biologije.

Biografija:

Helena Valečić je učiteljica prirode i biologije s 30 godina iskustva i stručnjakinja za nastavu na daljinu. Radila je na cjelovitoj kurikularnoj reformi kao jedna od autorica kurikuluma Prirode i kao voditeljica mentorskog tima za implementaciju novih kurikuluma u Hrvatskoj. U trajnom je zvanju učitelja savjetnika. Trenutno radi na međunarodnom projektu Be Internet Awesome o sigurnijem internetu i WIDE posvećenom dobrobiti u digitalnom obrazovanju.