„Simbolika boja u kršćanstvu i njegovu navještaju“; moderator: Stjepan Radić, Podtema 1.: „Uloga i važnost boja u kršćanskoj liturgiji“; sugovornik: Zvonko Pažin Podtema 2.: „Uloga i važnost boja u vjeronaučnoj nastavi“; sugovornik: Ivica Pažin

Datum i vrijeme:
utorak 9.4.2019., 12:00 - 13:00

Organizator:
Katolički bogoslovni fakultet, 31400 Đakovo

Vrsta događanja:
Tribina

Publika:
Predškolski uzrast, osnovna škola, srednja škola, studenti, opća populacija

Lokacija:
Svečana dvorana