Program festivala možete preuzeti i u .pdf formatu:
> PULA - program FZ 2023. [.pdf]

Festival znanosti - Pula

Dječji vrtić Mali svijet PO Zvončići, Osječka 7, Pula
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
Azra Glavić: Pročišćivači vode-mora 25.4.2023., 26.4.2023. izložba predškolski uzrast i niži razredi osnovne škole
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“, Preradovićeva 1, Pula
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
Lela Tijanić: Mjerenje društvenog napretka – pokušaji, pogreške i preporuke 24.4.2023. predavanje opća populacija
Nataša Urošević, Kristina Afrić Rakitovac: Fortifikacijski krajolik Grada Pule – održiva interakcija prirode i društva 25.4.2023. predavanje, radionica opća populacija
Erik Ružić, Sara Maga: Postoji li održivi marketing? 27.4.2023. predavanje opća populacija
Tamara Floričić, Iva Slivar: Vinski turizam – afirmacija prirodne baštine u društvenom kontekstu 27.4.2023. predavanje opća populacija
Roberta Kontošić Pamić, Adriana Galant: Nefinancijsko izvještavanje – novi put hrvatskih poduzetnika 28.4.2023. predavanje opća populacija
Zajednica tehničke kulture Pula, Velika dvorana, Frane Glavinića 1, Pula
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
Otvaranje i predstavljanje Festivala znanosti u Puli 24.4.2023. Otvaranje Festivala znanosti opća populacija
Sanjin Benić: Od neutronskih zvijezda do staklastih gluonskih palačinki 24.4.2023. predavanje 2., 3. i 4. razred srednje škole
Korado Korlević: Transhuman agenda: posljednje stoljeće homo sapiensa 25.4.2023. predavanje opća populacija
Neva Slani: Priroda, znanje i društvo 26.4.2023. predavanje opća populacija
Mateo Paulišić: Zar elementarne čestice znaju kakav je svemir? 27.4.2023. predavanje opća populacija
Osnovna škola Šijana Pula, 43. istarske divizije 5, Pula
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
Vernesa Kaltak, Elizabeta Miletić: Preuzmimo odgovornost za naš planet zajedno! 26.4.2023. radionica
Vernesa Kaltak, Elizabeta Miletić: Preuzmimo odgovornost za naš planet-Ekologija 27.4.2023. radionica
Osnovna škola - Scuola elementare Giuseppina Martinuzzi Pula ‒ Pola, Santoriova 1, Pula
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
Rosanna Biasiol Babić, Petra Rajh: Priroda i društvo 28.4.2023. radionica
Gimnazija Pula, Trierska ulica 8, Pula
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
Igor Macuka: Astromet 26.4.2023., 27.4.2023. predavanje
Kristina Opatić: Magični kvadrati 27.4.2023. predavanje
Kristina Opatić: Poznate matematičarke 28.4.2023. predavanje
Strukovna škola Pula, Zagrebačka 22, Pula
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
Marina Gruić, Marija Došen, Mateja Lukac Ana Okmaca Pilepić, Betina Boban: Zdravlje je u prirodi i društvu 24.4.2023. predavanje opća populacija
Ivana Koić: Zaštita prirode 25.4.2023. predavanje opća populacija
Marina Jantoš–Grubešić i Elvedina Korda: Verudela - utjecaj društva i okoline na čistoću plaža 27.4.2023. radionica
Ivna Bevanda, Sven Maričić: Miris kao marketinški alat 21. stoljeća (eko-tehno art) “Izrada mirisnih difuzora uz pomoć 3D tiska.” 27.4.2023. predavanje
Škola za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu Pula, Kandlerova ulica 48, Pula
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
Ester Bilić Jurković, Igor Černjul, Žuža Gotesman, Irena Kiss, Željka Kondić Dabo, Helena Mirković, Ingrid Racan, Marija Kolarović: Škola čaja: aromom oko svijeta 28.4.2023. predavanje
Tehnička škola Pula, Jurja Cvečića 7, Pula
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
Sandra Balde, Gordana Mofardin: Priča o pulskom divu 24.4.2023., 25.4.2023., 26.4.2023., 27.4.2023., 28.4.2023., 29.4.2023. izložba opća populacija
Robert Šverko, Filip Šugar: Voda – izvor života i energije 25.4.2023. predavanje opća populacija
Bojan Bradač: Uporaba bespilotnih zrakoplova u izračunu kubatura zemljanih radova 25.4.2023. predavanje opća populacija
Robert Milovan, Robert Šverko: Drvena sječka – biogorivo iz prirode 26.4.2023. predavanje opća populacija
Tino Krelja, Mauro Maretić: Prirodna temperatura boje 26.4.2023. predavanje opća populacija
Mauro Maretić, Tino Krelja: Primjena prirodnih zakonitosti u društvenim djelatnostima - Planiranje proizvodnje 26.4.2023. Predavanje opća populacija
Vedran Tatarević: Geoinformacijski sustavi u ulozi evidencije ljudskog okoliša 28.4.2023. predavanje
Filip Šugar, Robert Milovan: Aditivne tehnologije u građevini - Ekološki održive 3D printane kuće 28.4.2023. predavanje
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, Zagrebačka ulica 30, Pula
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
Ines Kovačić, Ivana Paula Gortan Carlin: Priroda i društvo kroz glazbu 25.4.2023., 26.4.2023., 27.4.2023. radionice opća populacija
Aleksandra Rotar: Solitarna pčela odgajateljica 26.4.2023. predavanje opća populacija
Zajednica tehničke kulture Pula, Centar za tehničke aktivnosti Veruda, Trg kralja Tomislava 13, Pula
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
Jasna Verk, Davor Marčeta, Igor Macuka, Richard Peršić, Denis Ivančić, Fina Balta Šošić: Moje slobodno vrijeme 24.4.2023., 25.4.2023., 27.4.2023., 28.4.2023. radionice predškolski uzrast, osnovna škola, 1. razred srednje škole
Zajednica tehničke kulture Pula, Centar za popularizaciju znanosti i inovacije Istarske županije, Frane Glavinića 3, Pula
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
Fizika+, Kemija+, Znanstveni vrt 24.4.2023., 25.4.2023., 26.4.2023., 27.4.2023., 28.4.2023. radionice predškolski uzrast, osnovna škola, srednja škola, studenti i građanstvo
Astronomsko društvo „Istra“ Pula, Park Monte Zaro, Pula
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
Adrian Celija, Katarina Šprem, Adrian Celija, Damir Šegon: Predavanje o povijesnoj povezanosti ljudskog društva i svemira 28.4.2023. predavanje
Sveučilištna knjižnica Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, Herkulov prolaz 1, Pula
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
Damjana Frančić, Sonja Brhanić, Žerić Ornela: Stari udžbenici Priroda i društvo i stare dječje enciklopedije 24.4.2023., 25.4.2023., 26.4.2023., 27.4.2023., 28.4.2023., 29.4.2023. izložba opća populacija
Sven Maričić: Umjetna inteligencija, tehnologija i priroda i društvo 26.4.2023. predavanje opća populacija
Neven Iveša: Društvo pod kamenom 28.4.2023. radionice opća populacija
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Filozofski fakultet, I. Matetića Ronjgova 1, Pula
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
Sunčana Tuksar: Filmski krajobrazni arhitekti 24.4.2023., 29.4.2023. predavanje opća populacija
Ivan Jurković: Priroda i društvo na Frankapanskom oltaru nizozemskoga renesansnog slikara Jana van Scorela 26.4.2023. predavanje 2., 3. i 4. razred srednje škole, studenti
Blaženka Martinović, Teodora Fonović Cvijanović, Vanessa Vitković Marčeta, Samanta Milotić Bančić: Utjecaj društva na jezik i jezika na društvo 28.4.2023. predavanje opća populacija
Fabrizio Fioretti, Martina Damiani: Kratka povijest istarskog novinarstva XIX. stoljeća ili kako nam je društveni kaos darovao kulturnu renesansu Istre 28.4.2023. predavanje opća populacija
Robert Blagoni: Sraz prirode i društva u metafori ekologije jezika 28.4.2023. predavanje opća populacija
Istarsko veleučilište – Universita' Istriana di scienze applicate, Centar za istraživanje materijala Istarske županije METRIS, Zagrebačka ulica 30, Pula
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
Vedrana Špada, Josipa Bilić, Ivan Pentek, Ener Špada: Mi smo prijatelji mora 26.4.2023. predavanje opća populacija
Dječji vrtić Mali svijet, PO Monte Zaro, Kamenjak 6, Pula
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
Alma Šverko, Vedrana Sanković: Dio smo Svemira 24.4.2023., 25.4.2023., 26.4.2023., 27.4.2023., 28.4.2023., 29.4.2023. izložba predškolski uzrast i niži razredi osnovne škole
Vedrana Sanković, Anita Erak Verko i Irena Brajković: Čuvajmo prirodu od zagađenja 26.4.2023. izložba predškolski uzrast i niži razredi osnovne škole
Dječji vrtić Mali svijet, PO Veruda, Banovčeva 29, Pula
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
Vera Radulović, Marija Terlević, Amira Kurtović, Gordana Kargov, Suzana Begonja, Vedran Ujčić: Priroda u očima djece 24.4.2023., 25.4.2023., 26.4.2023., 27.4.2023., 28.4.2023., 29.4.2023. izložba predškolski uzrast i niži razredi osnovne škole
Osnovna škola Monte Zaro Pula, Boškovićev uspon 24, Pula
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
Branka Sironić Buić, Ana Okmaca Pilepić: Šume 24.4.2023., 25.4.2023., 26.4.2023., 27.4.2023., 28.4.2023. radionica osnovna škola
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet prirodnih znanosti, Zagrebačka 30, Pula
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
Emina Pustijanac, Neven Iveša, Mauro Štifanić, Petra Burić, Moira Buršić, Dijana Majstorović, Paolo Paliaga: Stanice i organizmi i njihov društveni život 26.4.2023., 26.4.2023., 27.4.2023. radionice opća populacija
Dječji vrtić Mali svijet, skupina Pčelice
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
Sandra Mecanović, Iva Banko, Kristina Josipović, Sanja Čagalj Huber: More i morski valovi 25.4.2023. radionica predškolski uzrast i niži razredi osnovne škole
Medicinska škola Pula, Ul. Rižanske skupštine 2, Pula
Naziv Datum Vrsta događaja Publika
Snježana Svitlić-Budisavljević, Monika Buršić: Budimo humano društvo- spasimo život 27.4.2023. predavanje 2., 3. i 4. razred srednje škole, studenti

 

ZTK Zajednica tehničke kulture Pula , Velika dvorana, Frane Glavinića 1, Pula
DV MS PO V Dječji vrtić Mali svijet, PO Veruda, Banovčeva 29, Pula
DV MS PO MZ Dječji vrtić Mali svijet, PO Monte Zaro, Kamenjak 6, Pula
DV MS PO Z Dječji vrtić Mali svijet PO Zvončići, Osječka 7, Pula
OŠMZ Osnovna škola Monte Zaro Pula, Boškovićev uspon 24, Pula
OŠGM Osnovna škola-Scuola elementare Giuseppina Martinuzzi Pula-Pola, Santoriova 1, Pula
OŠŠ Osnovna škola Šijana Pula, 43. istarske divizije 5, Pula
ADI Astronomsko društvo „Istra“ Pula, Park Monte Zaro, Pula
GP Gimnazija Pula, Trierska ulica 8, Pula
MŠP Medicinska škola Pula, Ul. Rižanske skupštine 2, Pula
TŠP Tehnička škola Pula, Jurja Cvečića 7, Pula
SŠP Strukovna škola Pula, Zagrebačka 22, Pula
ŠTUT Škola za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu Pula, Kandlerova 48, Pula
FET Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“, Preradovićeva 1, Pula
FOP Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, Zagrebačka 30, Pula
FF Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Filozofski fakultet, I. Matetića Ronjgova 1, Pula
FPZ Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet prirodnih znanosti, Zagrebačka 30, Pula
SK Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Sveučilišna knjižnica, Herkulov prolaz 1, Pula
CTA Zajednica tehničke kulture Pula, Centar za tehničke aktivnosti Veruda, Trg kralja Tomislava 13, Pula
CPZI Zajednica tehničke kulture Pula, Centar za popularizaciju znanosti i inovacije Istarske županije, Frane Glavinića 3, Pula
MET Istarsko veleučilište, Centar za istraživanje METRIS, Zagrebačka ulica 30, Pula
GK Gradska knjižnica i čitaonica Pula, Središnja knjižnica, Kandlerova 39, Pula