Program festivala možete preuzeti i u .pdf formatu:
> PULA - program FZ 2023. [.pdf]

Kristina Opatić: Magični kvadrati

Datum i vrijeme:
četvrtak 27.4.2023., 12:30 - 0:00

Mjesto održavanja:
Gimnazija Pula, Trierska ulica 8, Pula

Vrsta događanja:
predavanje

Lokacija (prostorija):
GP

 

ZTK Zajednica tehničke kulture Pula , Velika dvorana, Frane Glavinića 1, Pula
DV MS PO V Dječji vrtić Mali svijet, PO Veruda, Banovčeva 29, Pula
DV MS PO MZ Dječji vrtić Mali svijet, PO Monte Zaro, Kamenjak 6, Pula
DV MS PO Z Dječji vrtić Mali svijet PO Zvončići, Osječka 7, Pula
OŠMZ Osnovna škola Monte Zaro Pula, Boškovićev uspon 24, Pula
OŠGM Osnovna škola-Scuola elementare Giuseppina Martinuzzi Pula-Pola, Santoriova 1, Pula
OŠŠ Osnovna škola Šijana Pula, 43. istarske divizije 5, Pula
ADI Astronomsko društvo „Istra“ Pula, Park Monte Zaro, Pula
GP Gimnazija Pula, Trierska ulica 8, Pula
MŠP Medicinska škola Pula, Ul. Rižanske skupštine 2, Pula
TŠP Tehnička škola Pula, Jurja Cvečića 7, Pula
SŠP Strukovna škola Pula, Zagrebačka 22, Pula
ŠTUT Škola za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu Pula, Kandlerova 48, Pula
FET Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“, Preradovićeva 1, Pula
FOP Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, Zagrebačka 30, Pula
FF Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Filozofski fakultet, I. Matetića Ronjgova 1, Pula
FPZ Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet prirodnih znanosti, Zagrebačka 30, Pula
SK Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Sveučilišna knjižnica, Herkulov prolaz 1, Pula
CTA Zajednica tehničke kulture Pula, Centar za tehničke aktivnosti Veruda, Trg kralja Tomislava 13, Pula
CPZI Zajednica tehničke kulture Pula, Centar za popularizaciju znanosti i inovacije Istarske županije, Frane Glavinića 3, Pula
MET Istarsko veleučilište, Centar za istraživanje METRIS, Zagrebačka ulica 30, Pula
GK Gradska knjižnica i čitaonica Pula, Središnja knjižnica, Kandlerova 39, Pula