Program festivala možete preuzeti i u .pdf formatu:
> PULA - program FZ 2023. [.pdf]

Branka Sironić Buić, Ana Okmaca Pilepić: Šume

Datum i vrijeme:
ponedjeljak 24.4.2023., 8:00 - 0:00
utorak 25.4.2023., 8:00 - 0:00
srijeda 26.4.2023., 8:00 - 0:00
četvrtak 27.4.2023., 8:00 - 0:00
petak 28.4.2023., 8:00 - 0:00

Organizacija:
Osnovna škola Monte Zaro Pula, Boškovićev uspon 24, Pula

Vrsta događanja:
radionica

Publika:
osnovna škola

Lokacija (prostorija):
OŠMZ

Detalji:

Učenici će se kroz projekt upoznati s važnošću šuma za planet Zemlju te za sva živa bića koja obitavaju na navedenoj planeti. Kroz svoja istraživanja predvođena učiteljima izradit će plakate i predstaviti svoj rad. Naglasak će biti na dobrobiti šumskog bogatstva te na očuvanju istoga.

Branka Sironić Buić, profesor pedagogije, ravnateljica škole.
Ana Okmaca Pilepić, učiteljica geografije.

 

ZTK Zajednica tehničke kulture Pula , Velika dvorana, Frane Glavinića 1, Pula
DV MS PO V Dječji vrtić Mali svijet, PO Veruda, Banovčeva 29, Pula
DV MS PO MZ Dječji vrtić Mali svijet, PO Monte Zaro, Kamenjak 6, Pula
DV MS PO Z Dječji vrtić Mali svijet PO Zvončići, Osječka 7, Pula
OŠMZ Osnovna škola Monte Zaro Pula, Boškovićev uspon 24, Pula
OŠGM Osnovna škola-Scuola elementare Giuseppina Martinuzzi Pula-Pola, Santoriova 1, Pula
OŠŠ Osnovna škola Šijana Pula, 43. istarske divizije 5, Pula
ADI Astronomsko društvo „Istra“ Pula, Park Monte Zaro, Pula
GP Gimnazija Pula, Trierska ulica 8, Pula
MŠP Medicinska škola Pula, Ul. Rižanske skupštine 2, Pula
TŠP Tehnička škola Pula, Jurja Cvečića 7, Pula
SŠP Strukovna škola Pula, Zagrebačka 22, Pula
ŠTUT Škola za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu Pula, Kandlerova 48, Pula
FET Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“, Preradovićeva 1, Pula
FOP Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, Zagrebačka 30, Pula
FF Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Filozofski fakultet, I. Matetića Ronjgova 1, Pula
FPZ Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet prirodnih znanosti, Zagrebačka 30, Pula
SK Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Sveučilišna knjižnica, Herkulov prolaz 1, Pula
CTA Zajednica tehničke kulture Pula, Centar za tehničke aktivnosti Veruda, Trg kralja Tomislava 13, Pula
CPZI Zajednica tehničke kulture Pula, Centar za popularizaciju znanosti i inovacije Istarske županije, Frane Glavinića 3, Pula
MET Istarsko veleučilište, Centar za istraživanje METRIS, Zagrebačka ulica 30, Pula
GK Gradska knjižnica i čitaonica Pula, Središnja knjižnica, Kandlerova 39, Pula