Natjecanje u gađanju puhaljkom za kemijsku imobilizaciju, voditelji: Josip Kusak, Tomislav Gomerčić, Daniel Špoljarić i Ira Topličanec

Datum i vrijeme:
četvrtak 11.4.2019., 12:00 - 16:00

Mjesto održavanja:
Veterinarski fakultet, Heinzelova ulica 55

Vrsta događanja:
radionica

Publika:
Predškolski uzrast, osnovna škola, srednja škola

Lokacija (prostorija):
Zavod za veterinarsku biologiju

Detalji

U svrhu istraživanja, potrebno je ponekad uhvaćenu divlju životinju privremeno uspavati (narkoza). Davanje narkotika treba provesti sa sigurne udaljenosti. Jedan od načina sigurne primjene narkotika je upotreba puhaljke kojom se sa udaljenosti od 5-10 metara ispuhuje strelica sa narkotikom. U strelici treba biti pripremljena doza sredstva za uspavljivanje koja odgovara vrsti i masi životinje. Gađa se određeni dio tijela životinje, a prvenstveno je to stražnjica i gornji dio stražnje noge. Ako taj dio tijela nije vidljiv i dostupan, tada se može gađati i u plećku, te u krajnjoj nuždi samo gornji dio vrata. Ostali dijelovi tijela, radi položaja vitalnih organa i/ili premalog sloja mišića se ne smiju gađati.

Biografija:

Josip Kusak rođen je 13. ožujka 1965. u Novom Virju pored Đurđevca, Hrvatska. Josip Kusak je hrvatske narodnosti i državljanin Republike Hrvatske. Studij veterinarske medicine započeo je na Veterinarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1985. godine, a završio ga je 1992. godine. Poslijediplomski studij, magisterij i doktorat završio je na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (polje biologija – grana ekologija) 04. ožujka 1996., tj. 02. svibnja 2002. godine. Josip Kusak održao je 89 kongresnih priopćenja od toga 33 na domaća znanstvena skupovima i 56 na međunarodnim znanstvenim skupovima Objavio je 64 znanstvena djela, od čega 37 u časopisima citiranima u Current Contentu, te 18 djela citiranima drugim bazama. Koautor je u izradi dviju znanstvenih knjiga, 12 stručnih knjiga/monografija, 6 edukativnih brošura i 5 nastavna materijala (jedan sveučilišni udžbenik i 4 priručnika/skripte). U bazi „WEB of Science“ navedena su mu 54 djela, a koja su citirana 1031 puta sa h-indeks=16. Autor je 24 stručne ekspertize i 19 popularnih članaka. Josip Kusak recenzirao je preko 20 tekstova radova predanih za objavljivanje u znanstvenim časopisima, a priložio je potvrde za 16 recenzija. Josip Kusak bio je voditelj na pet i suradnik na tri domaća znanstvena projekata, a bio je suradnik na četiri međunarodna znanstvena projekta. Pored toga bio je voditelj dva, te suradnik na još dva domaća i na 15 međunarodnih stručnih projekata.

https://www.bib.irb.hr/pretraga/?operators=and|Kusak,%20Josip%20(199281)|text|author&author=199281 

NAPOMENA:
Kompletan program događanja tijekom Festivala znanosti u Tehničkom muzeju Nikola Tesla, te sažetke i životopise predavača, možete preuzeti ovdje:

Festival Znanosti Zagreb 2019