Demonstracija traženja životinja pomoću radio signala (telemetrija), voditelji: Josip Kusak, Tomislav Gomerčić, Daniel Špoljarić, Ira Topličanec

Datum i vrijeme:
četvrtak 11.4.2019., 12:00 - 16:00

Mjesto održavanja:
Veterinarski fakultet, Heinzelova ulica 55

Vrsta događanja:
radionica

Publika:
Predškolski uzrast, osnovna škola, srednja škola

Lokacija (prostorija):
Zavod za veterinarsku biologiju

Detalji

U istraživanjima prostorne ekologije životinja već oko 60 godina koristi se telemetrijsko (daljinsko) praćenje kretanja životinja u njihovom staništu. Životinje se oprema uređajima (najčešće ogrlicama) za praćenje. Od 1960. pa do početka 2000., praćenje je bilo pomoću uređaja koji odašilju radio signal određene frekvencije, a negdje od 2000. radio-praćenje je zamijenjeno naprednijom GPS tehnologijom. Ipak, GPS tehnologija nije sasvim zamijenila VHF radio praćenje, nego je ono i dalje korišteno kao pomoćni sustav GPS-a. Svaki GPS uređaj za praćenje u pravilu ima i VHF sustav. Stoga je vještina određivanja položaja izvora VHF radio-signala u prostoru potrebna i danas. Metoda određivanja lokacije u prostoru temeljem radio signala zove se trijangulacija. Za trianguiranje radio signala potrebno je imati VHF radio prijemnik, usmjerenu VHF antenu, kompas, kartu i/ili GPS uređaj, te program koji će izračunavati lokaciju izvora VF radio signala. Lokacija (koordinate) izvora radio signala računaju se temeljem smjerova (najmanje tri) VHF signala određenih korištenjem VHF radio prijemnika i usmjerene antene, te izmjerenih pomoću kompasa.

Biografija:

Josip Kusak rođen je 13. ožujka 1965. u Novom Virju pored Đurđevca, Hrvatska. Josip Kusak je hrvatske narodnosti i državljanin Republike Hrvatske. Studij veterinarske medicine započeo je na Veterinarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1985. godine, a završio ga je 1992. godine. Poslijediplomski studij, magisterij i doktorat završio je na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (polje biologija – grana ekologija) 04. ožujka 1996., tj. 02. svibnja 2002. godine. Josip Kusak održao je 89 kongresnih priopćenja od toga 33 na domaća znanstvena skupovima i 56 na međunarodnim znanstvenim skupovima Objavio je 64 znanstvena djela, od čega 37 u časopisima citiranima u Current Contentu, te 18 djela citiranima drugim bazama. Koautor je u izradi dviju znanstvenih knjiga, 12 stručnih knjiga/monografija, 6 edukativnih brošura i 5 nastavna materijala (jedan sveučilišni udžbenik i 4 priručnika/skripte). U bazi „WEB of Science“ navedena su mu 54 djela, a koja su citirana 1031 puta sa h-indeks=16. Autor je 24 stručne ekspertize i 19 popularnih članaka. Josip Kusak recenzirao je preko 20 tekstova radova predanih za objavljivanje u znanstvenim časopisima, a priložio je potvrde za 16 recenzija. Josip Kusak bio je voditelj na pet i suradnik na tri domaća znanstvena projekata, a bio je suradnik na četiri međunarodna znanstvena projekta. Pored toga bio je voditelj dva, te suradnik na još dva domaća i na 15 međunarodnih stručnih projekata.

 

https://www.bib.irb.hr/pretraga/?operators=and|Kusak,%20Josip%20(199281)|text|author&author=199281

NAPOMENA:
Kompletan program događanja tijekom Festivala znanosti u Tehničkom muzeju Nikola Tesla, te sažetke i životopise predavača, možete preuzeti ovdje:

Festival Znanosti Zagreb 2019