Mjerenja geodetskim instrumentima, voditelji: Mladen Zrinjski, Đuro Barković, Marina Gudelj, Kristina Matika, Antonio Tupek, Sergej Baričević i Ivan Kolar

Datum i vrijeme:
ponedjeljak 8.4.2019., 9:00 - 15:00
utorak 9.4.2019., 9:00 - 15:00
srijeda 10.4.2019., 9:00 - 15:00
četvrtak 11.4.2019., 9:00 - 15:00
petak 12.4.2019., 9:00 - 15:00

Mjesto održavanja:
Geodetski fakultet, Kačićeva 26

Vrsta događanja:
radionica

Publika:
Viši razredi osnovne škole, srednja škola

Lokacija (prostorija):
Dvorana br. 11, suteren

Detalji

Teodolit je geodetski instrument kojim se mjere horizontalni i vertikalni kutovi. Nivelir je geodetski instrument kojim se mjere visinske razlike. Daljinomjer je geodetski instrument kojim se mjere duljine. Geodetska mjerna stanica je geodetski instrument kojim se određuju koordinate točaka u prostoru. GNSS uređaj je geodetski instrument kojim se određuju 3D koordinate točaka u prostoru pomoću satelitskih metoda. Radionica je zamišljena da sudionicima demonstrira mjerenja geodetskim instrumentima, koji se danas primjenjuju u geodetskim zadacima. Cilj radionice je među sudionicima školskog uzrasta popularizirati geodeziju kao znanost i struku kroz praktični rad i mjerenja geodetskim instrumentima.

Biografija:

Mladen Zrinjski rođen je 1972. u Varaždinu. Doktorirao je na Geodetskom fakultetu 2010. s disertacijom ''Definiranje mjerila kalibracijske baze Geodetskog fakulteta primjenom preciznog elektrooptičkog daljinomjera i GPS-a''. Izvanredni je profesor na Geodetskom fakultetu i pročelnik Katedre za instrumentalnu tehniku. U znanstvenom radu bavi se geodetskim instrumentima, automatizacijom geodetskih mjerenja, preciznim geodetskim mjerenjima i GNSS-om. Objavio je više od 60 znanstvenih radova u časopisima i zbornicima znanstveno-stručnih skupova. Član je Hrvatskoga geodetskog društva, Hrvatskoga matematičkog društva, Hrvatskoga kartografskog društva i Hrvatskog društva za geometriju i grafiku.

Đuro Barković rođen je 1963. u Bizovcu. Diplomirao, magistrirao i doktorirao je na Geodetskom fakultetu. Redoviti je profesor na Geodetskom fakultetu i pročelnik Katedre za zemljomjerstvo. Voditelj je Laboratorija za mjerenja i mjernu tehniku Geodetskog fakulteta. Objavio je više od 60 znanstvenih radova u časopisima i zbornicima znanstveno-stručnih skupova. Područje njegovog znanstvenog interesa su geodetske metode mjerenja, precizna geodetska mjerenja, ispitivanja i umjeravanja geodetskih instrumenata i pribora. Član je Hrvatskoga geodetskog društva i predsjednik je TO 172 Optika i optički instrumenti pri Hrvatskom zavodu za norme.

Marina Gudelj rođena je 7. kolovoza 1993. godine u Splitu. Godine 2008. upisuje Prirodoslovno-matematičku gimnaziju u Splitu, koju završava 2012. Preddiplomski studij Geodezije i geoinformatike na Fakultetu građevinarstva, arhitekture i geodezije Sveučilišta u Splitu upisuje 2012. godine. Godine 2015. upisuje diplomski studij Geodezije i geoinformatike, usmjerenje Geoinformatika, na Geodetskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, na kojem diplomira 2017. Tijekom trajanja studija obavljala je različite studentske poslove preko student servisa. Od 2018. godine zaposlena je kao asistentica na Geodetskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, na Katedri za instrumentalnu tehniku.

Kristina Matika rođena je 22. prosinca 1993. godine u Bjelovaru. Nakon završene srednje škole Gimnazija Bjelovar, 2012. godine upisuje Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu na kojem je 2017. diplomirala. Nakon kratkog rada u privatnom sektoru, 2018. godine zapošljava se na radnom mjestu asistentice na Geodetskom fakultetu, na Katedri za instrumentalnu tehniku.

Antonio Tupek rođen je 12. kolovoza 1992. godine u Zagrebu. Osnovno školu pohađao je u Gornjoj Stubici, a srednju Geodetsku tehničku školu u Zagrebu. Godine 2016. diplomirao je na Geodetskom fakultet Sveučilišta u Zagrebu, na usmjerenju Geodezija. Nakon diplome kratko je vrijeme radio u privatnom sektoru, a od 2018. godine zaposlen je na radnom mjestu asistenta na Geodetskom fakultetu, na Katedri za instrumentalnu tehniku.

Sergej Baričević rođen je 19. lipnja 1987. godine u Rijeci. Osnovnu školu pohađao je u Novom Vinodolskom, a srednju Građevinsku tehničku školu u Rijeci, smjer geodetski tehničar. Diplomirao je 13. srpnja 2011. na Geodetskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu te time stekao naziv magistra inženjera geodezije i geoinformatike. Po stjecanju zvanja radio je pet godina u privatnom i javnom sektoru na geodetskim i geoinformatičkim poslovima. Od listopada 2016. godine zaposlen je na radnom mjestu asistenta na Geodetskom fakultetu, na Katedri za zemljomjerstvo Zavoda za primijenjenu geodeziju.

Ivan Kolar rođen je 29. kolovoza 1992. godine u Koprivnici, gdje je završio osnovnu školu i prirodoslovno-matematičku gimnaziju. Na Geodetskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirao je 2016. godine. Nakon stjecanja diplome radio je dvije godine u privatnom sektoru, a od 2019. godine zaposlen je na radnom mjestu asistenta na Geodetskom fakultetu, na Katedri za zemljomjerstvo Zavoda za primijenjenu geodeziju.

NAPOMENA:
Kompletan program događanja tijekom Festivala znanosti u Tehničkom muzeju Nikola Tesla, te sažetke i životopise predavača, možete preuzeti ovdje:

Festival Znanosti Zagreb 2019