Bojanje u staničnoj i molekularnoj biologiji, Maja Herak Bosnar

Datum i vrijeme:
petak 12.4.2019., 12:30 - 13:30

Mjesto održavanja:
Institut Ruđer Bošković, Bijenička cesta 54

Vrsta događanja:
Predavanje

Publika:
7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola

Lokacija (prostorija):
Dvorana 3. krila

Detalji

Stanice i njihovi odjeljci kao i molekule od kojih su građeni često se proučavaju uz pomoć različitih boja koje ih čine vidljivima npr. pod mikroskopom ili na različitim nosačima. U posljednjim desetljećima posebno se često upotrebljavaju fluorescentne boje kojima možemo vidjeti različite stanične makromolekule (DNA, proteine) te precizno odrediti njihov smještaj. Posebno su interesnatni tzv. fluorescentni biljezi uz pomoć kojih možemo proučavati dinamiku i transport različitih molekula, posebice proteina, u živoj stanici. U ovom predavanju bit će najviše riječi upravo o takvim fluorescentnim molekulama koje su revolucionarizirale istraživanja u molekularnoj i staničnoj biologiji, a za njihovo otkriće dobivena je 2008. godine i Nobelova nagrada za kemiju. 

Biografija:

Dr.sc. Maja Herak Bosnar znanstvena savjetnica, zaposlena je na Institutu Ruđer Bošković te radi u Laboratoriju za proteinsku dinamiku. Bavi se proučavanjem gena/proteina iz obitelji Nme/Nm23/NDPK važnih u sprječavanju i širenju metastaza, a posebno na određivanju njihovog smještaja i dinamike u tumorskim stanicama. Ponajviše radi na ljudskim stanicama u kulturi te na modelnim organizmima važnim za proučavanje evolucijske prošlosti gena vezanih uz rak, kao što su to npr. najjednostavnije mnogostanične životinje - spužve. Objavila je tridesetak znanstvenih radova u međunarodnim časopisima te je jedna od urednica i autorica sveučilišnog priručnika „Metode u molekularnoj biologiji“. Više godina bila je instruktor biologije na pripremnim tečajevima za upis na fakultete te je znanstveni recenzent nekoliko srednjoškolskih udžbenika iz biologije.

NAPOMENA:
Kompletan program događanja tijekom Festivala znanosti u Tehničkom muzeju Nikola Tesla, te sažetke i životopise predavača, možete preuzeti ovdje:

Festival Znanosti Zagreb 2019