Savezništvo plave i bijele – boje naše sigurnosti! Voditelji: Mirna Brkljačić, Vesna Matijatko, Ines Spajić i studenti volonteri)

Datum i vrijeme:
četvrtak 11.4.2019., 12:00 - 16:00

Organizator:
Veterinarski fakultet, Heinzelova ulica 55

Vrsta događanja:
radionica

Publika:
Predškolski uzrast, osnovna škola, srednja škola

Lokacija:
Klinika za unutarnje bolesti

Detalji:

Na radionici će biti prikazane pokazne vježbe detekcije sa službenim psima iz Centra za obuku vodiča i službenih pasa (MUP RH). Na posterima će biti prikazano osjetilo njuha u pasa (u odnosu na čovjeka) te spektar boja koji psi vide. Ukoliko ćemo imati mogućnosti, kao i prošle godine, emitirati ćemo i edukativne video materijale vezane za njuh i vid pasa. Radionica će se održavati u kliničkom dvodištu Veterinarskog fakulteta u periodu od 12-15 sati, pri čemu će se svakih 30-ak minuta izvesti pokazna vježba.

Biografija:

Doc. dr. sc. Mirna Brkljačić rođena je 9. veljače 1978 u Zagrebu. Osnovnu školu i IV. gimnaziju završila je u Zagrebu, a na Veterinarskom fakultetu diplomirala je 2003., a doktorirala 2012. Od 2004. godine zaposlena je na Klinici za unutarnje bolesti Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu gdje i danas radi u znanstveno-nastavnom zvanju docenta. Izabrana je u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika. Voditelj je obveznog predmeta Klinička propedeutika i obveznog izbornog predmeta Hitna i intenzivna veterinarska medicina, na Integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju veterinarske medicine, a sudjeluje u izvođenju nastave u svim predmetima koji se održavaju na Klinici za unutarnje bolesti.

Doc. dr. sc. Mirna Brkljačić objavila je 22 znanstvena rada citirana u bazi Web of Science. Radovi su joj citirani 165 puta a h-index joj je 7. Koautorica je 2 sveučilišna priručnika i jedne skripte.

Pohađala je brojne edukacije iz područja unutarnjih bolesti i hitne i intenzivne veterinarske medicine u Hrvatskoj i inozemstvu, a područje posebnog interesa su joj hitna i intenzivna veterinarska medicina te transfuziologija. Doc. dr. sc. Mirna Brkljačić aktivno sudjeluje u održavanju edukacije iz tih područja u Hrvatskoj i inozemstvu, odnosno na tečajevima hitne i intenzivne veterinarske medicine malih životinja. Suradnica je na brojnim projektima financiranim od strane hrvatskih i europskih agencija. Trenutno intenzivno radi na realizaciji projekta “Uspostava poslijediplomskih specijalističkih studija veterinarske medicine na engleskom jeziku” u okviru kojega je voditeljica studija “Small animal emergency and critical care medicine”.

Aktivan je član u strukovnim društvima: International Veterinary Emergency and Critical Care Society (IVECCS) i Hrvatska veterinarska komora (HVK).

https://www.bib.irb.hr/pretraga/?operators=and|Brklja%C4%8Di%C4%87,%20Mirna%20(264483)|text|author&author=264483

Prof. dr. sc. Vesna Matijatko rođena je 13. lipnja1966 u Zagrebu. Osnovnu školu i srenju školu završila je u Zagrebu, a na Veterinarskom fakultetu diplomirala je 1994., a doktorirala 2003. Od 1995. godine zaposlena je na Klinici za unutarnje bolesti Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu gdje i danas radi u znanstveno-nastavnom zvanju redovite profesorice. Izabrana je u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika u trajnom zvanju. Osnivač je kolegija Hitna i intenzivna veterinarska medicina, a sudjeluje u izvođenju nastave u svim predmetima koji se održavaju na Klinici za unutarnje bolesti. Prof. dr. sc. Vesna Matijatko objavila je 33 znanstvena rada citirana u bazi Web of Science. Radovi su joj citirani 307 puta a h-index joj je 10. Koautorica je 2 sveučilišna priručnika.Pohađala je brojne edukacije iz područja unutarnjih bolesti i hitne i intenzivne veterinarske medicine u Hrvatskoj i inozemstvu, a područje posebnog interesa su joj hitna i intenzivna veterinarska medicina te endokrinologija. Prof. dr. sc. Vesna Matijatko aktivno sudjeluje u održavanju edukacije iz tih područja u Hrvatskoj i inozemstvu, odnosno na tečajevima hitne i intenzivne veterinarske medicine malih životinja. Suradnica je na brojnim projektima financiranim od strane europskih agencija, a trenutno intenzivno radi na realizaciji projekta “Uspostava poslijediplomskih specijalističkih studija veterinarske medicine na engleskom jeziku” u okviru kojega je voditeljica studija “Small animal internal medicine”.

Aktivan je član u strukovnim društvima: International Veterinary Emergency and Critical Care Society (IVECCS) i Hrvatska veterinarska komora (HVK).

https://www.bib.irb.hr/pretraga/?operators=and|Matijatko,%20Vesna%20(232044)|text|author&author=232044

NAPOMENA:
Kompletan program događanja tijekom Festivala znanosti u Tehničkom muzeju Nikola Tesla, te sažetke i životopise predavača, možete preuzeti ovdje:

Festival Znanosti Zagreb 2019