Cappuccetto giallo/ Cappuccetto verde, Doris Kožul Car

Datum i vrijeme:
subota 13.4.2019., 8:00 - 9:00

Organizator:
OŠ Bartula Kašića, Zadar, Bribirski prilaz 2

Vrsta događanja:
radionica

Publika:
Predškolski uzrast, osnovna škola, srednja škola, opća populacija