Boje u svijetu / I colori nel mondo, Marijana Fabijanić

Datum i vrijeme:
petak 12.4.2019., 17:00 - 18:30

Organizator:
Zajednica Talijana u Zadru, Ulica Borelli 8, Zadar

Vrsta događanja:
predavanje, prezentacija

Publika:
Opća populacija