Boje na geografskim kartama i zastavama, Vera Graovac Matassi

Datum i vrijeme:
petak 12.4.2019., 9:40 - 10:40

Organizator:
OŠ Krune Krstića, Zadar, Trg Gospe Loretske 3

Vrsta događanja:
predavanje

Publika:
Osnovna škola