Boje australskih starosjedilaca - prezentacija i radionica za predškolce, Anica Čuka

Datum i vrijeme:
petak 12.4.2019., 10:00 - 12:00

Organizator:
Sveučilište u Zadru, Novi kampus, Zadar, Ulica dr. Franje Tuđmana 41i

Vrsta događanja:
radionica, prezentacija

Publika:
Srednja škola, opća populacija

Lokacija:
Knjižnica