Un mondo pieno di colori, Danijela Berišić Antić, Kristina Jordan

Datum i vrijeme:
petak 12.4.2019., 13:00 - 14:30

Organizacija:
Sveučilište u Zadru, Odjel za talijanistiku, Zadar, Obala kralja Petra Krešimira IV/2

Vrsta događanja:
radionica, predavanje, prezentacija

Publika:
Predškolski uzrast, osnovna škola, srednja škola, studenti