Svijet boja / Il mondo dei colori, Marijana Fabijanić

Datum i vrijeme:
četvrtak 11.4.2019., 10:00 - 11:30

Organizator:
Sveučilište u Zadru, Novi kampus, Zadar, Ulica dr. Franje Tuđmana 41i

Vrsta događanja:
predavanje, prezentacija

Publika:
Opća populacija

Lokacija:
Knjižnica