Koja je boja kiselog mora?, Melita Mokos

Datum i vrijeme:
četvrtak 11.4.2019., 14:00 - 16:00

Organizator:
OŠ Šimuna Kožičića Benje, PŠ Puntamika, Zadar, Obala kneza Domagoja

Vrsta događanja:
radionica

Publika:
Osnovna škola