Boje u GLOBE svijetu, Irina Kozličić Juraga, Jasminka Dubravica, Marina Sambolek, Zrinka Klarin, Anita Mustać, Martina Matić, Paula Babić

Datum i vrijeme:
četvrtak 11.4.2019., 12:00 - 14:00

Organizacija:
Gradski park Vruljica, Zadar, Oko Vrulja

Vrsta događanja:
radionica, prezentacija

Publika:
Predškolski uzrast, osnovna škola, srednja škola, opća populacija