Cappuccetto giallo/ Cappuccetto verde, Doris Kožul Car. Emina Mijatović

Datum i vrijeme:
srijeda 10.4.2019., 16:30 - 18:00

Organizator:
OŠ Bartula Kašića, Zadar, Bribirski prilaz 2

Vrsta događanja:
radionica

Publika:
Osnovna škola