Boje kroz prizmu jezikoslovlja, Anita Pavić Pintarić

Datum i vrijeme:
srijeda 10.4.2019., 16:20 - 17:05

Organizator:
OŠ Petra Preradovića, Zadar, Trg Petra Preradovića 1

Vrsta događanja:
radionica

Publika:
Osnovna škola, srednja škola