Boje kroz prizmu jezikoslovlja, Anita Pavić Pintarić

Datum i vrijeme:
srijeda 10.4.2019., 16:45 - 17:30

Organizator:
OŠ Šime Budinića, Zadar, Put Šimunova 4

Vrsta događanja:
radionica

Publika:
Osnovna škola, srednja škola