Boje pomorske karte, Mate Barić

Datum i vrijeme:
srijeda 10.4.2019., 10:00 - 10:30

Mjesto održavanja:
Sveučilište u Zadru – Pomorski simulator, Zadar, Ruđera Boškovića 2

Vrsta događanja:
Predavanje

Publika:
Predškolski uzrast, osnovna škola, srednja škola, opća populacija