Ljubav i boje, Ivana Kero

Datum i vrijeme:
utorak 9.4.2019., 10:40 - 11:30

Organizacija:
OŠ Sukošan, Sukošan, Josipa Peričića 15

Vrsta događanja:
Prezentacija

Publika:
Osnovna škola