Un mondo pieno di colori, Danijela Berišić Antić, Kristina Jordan

Datum i vrijeme:
utorak 9.4.2019., 13:00 - 13:45

Organizator:
DV Golubica, Zadar, Madijevaca 8

Vrsta događanja:
radionica, predavanje, prezentacija

Publika:
Predškolski uzrast, osnovna škola, srednja škola, studenti