OBOJIMO OTOK BOJAMA SUNCA I MORA: Demonstracija izrade fasadnog mozaika morske tematike na javnoj povšini, Irena Radić Rossi, Lea Ljuba Kocijan, Matej Martinčak

Datum i vrijeme:
ponedjeljak 8.4.2019., 12:00 - 14:00
utorak 9.4.2019., 12:00 - 14:00
srijeda 10.4.2019., 12:00 - 14:00

Organizator:
Institut za pomorsku baštinu ARS NAUTICA, Tkon, Kuntrata 5

Vrsta događanja:
radionica

Publika:
Opća populacija