Boje u oku mog ljubimca, Sayonara Mršić, Ivana Gaće

Datum i vrijeme:
ponedjeljak 8.4.2019., 8:00 - 20:00
utorak 9.4.2019., 8:00 - 20:00
srijeda 10.4.2019., 8:00 - 20:00
četvrtak 11.4.2019., 8:00 - 20:00
petak 12.4.2019., 8:00 - 20:00
subota 13.4.2019., 8:00 - 20:00

Organizator:
Poljoprivredna, prehrambena i veterinarska škola Stanka Ožanića, Zadar, Dr. Franje Tuđmana 24/H

Vrsta događanja:
izložba

Publika:
Srednja škola