Boje kroz prizmu jezikoslovlja, Anita Pavić Pintarić

Datum i vrijeme:
ponedjeljak 8.4.2019., 13:00 - 14:00

Organizator:
OŠ Bartula Kašića, Zadar, Bribirski prilaz 2

Vrsta događanja:
radionica

Publika:
Predškolski uzrast, osnovna škola