Dobivanje boja pomoću RGB led dioda, mentor: Marijan Balaž

Datum i vrijeme:
petak 12.4.2019., 9:00 - 18:00

Organizacija:
Tehnička škola Ruđera Boškovića (Ul. Stanka Vraza 15, 32100, Vinkovci)

Vrsta događanja:
Instalacija

Publika:
Opća populacija