Zašto vidimo boje? voditelji: Josip Pavan, Anton Barraquer

Datum i vrijeme:
petak 12.4.2019., 19:00 - 20:00

Organizator:
Sveučilište Sjever, Sveučilišni centar Varaždin, Jurja Križanića 31b

Vrsta događanja:
predavanje

Publika:
Opća populacija