Boje narodne nošnje varaždinskoga kraja, voditelji: Dijana Vuković, Marin Milković, Anica Hunjet

Datum i vrijeme:
petak 12.4.2019., 18:00 - 19:00

Organizacija:
Sveučilište Sjever, Sveučilišni centar Varaždin, Jurja Križanića 31b

Vrsta događanja:
radionica

Publika:
Predškolski uzrast