Dugine boje, voditeljice: Rosana Ribić, Tina Cikač, Valentina Novak

Datum i vrijeme:
petak 12.4.2019., 17:00 - 18:00

Organizator:
Sveučilište Sjever, Sveučilišni centar Varaždin, Jurja Križanića 31b

Vrsta događanja:
radionica

Publika:
Predškolski uzrast i niži razredi osnovne škole