Sve (teške ) boje čelika, voditelji: Marko Horvat, Sanja Šolić, Tomislav Veliki

Datum i vrijeme:
petak 12.4.2019., 16:00 - 16:45

Organizator:
Sveučilište Sjever, Sveučilišni centar Varaždin, Jurja Križanića 31b

Vrsta događanja:
predavanje

Publika:
Opća populacija