Zašto je licitar crvene boje?, voditelji: Dijana Vuković, Anica Hunjet, Valentina Gladović-Nedić

Datum i vrijeme:
petak 12.4.2019., 15:00 - 17:00

Organizacija:
Sveučilište Sjever, Sveučilišni centar Varaždin, Jurja Križanića 31b

Vrsta događanja:
radionica

Publika:
Osnovna škola, srednja škola