Kontrola stresa disanjem - "potaknimo zeleno", voditeljica: Ivana Živoder

Datum i vrijeme:
petak 12.4.2019., 11:00 - 12:30

Organizator:
Sveučilište Sjever, Sveučilišni centar Varaždin, Jurja Križanića 31b

Vrsta događanja:
radionica

Publika:
Opća populacija