Boja i brend, voditelj: Igor Stanišljević

Datum i vrijeme:
četvrtak 11.4.2019., 14:00 - 15:00

Organizator:
Sveučilište Sjever, Sveučilišni centar Varaždin, Jurja Križanića 31b

Vrsta događanja:
predavanje

Publika:
Studenti