Psihološki doživljaj boje na crvenoj i zelenoj podlozi, voditelji: Anica Hunjet,Đurđa Parac Osterman, Edita Vuča

Datum i vrijeme:
četvrtak 11.4.2019., 10:00 - 19:00

Organizator:
Sveučilište Sjever, Sveučilišni centar Varaždin, Jurja Križanića 31b

Vrsta događanja:
poster

Publika:
Opća populacija