Boje u klasičnim i digitalnim tehnikama tiska, voditeljice: Nikolina Bolčević Horvatić, Anja Zorko

Datum i vrijeme:
četvrtak 11.4.2019., 10:00 - 15:00

Organizator:
Sveučilište Sjever, Sveučilišni centar Varaždin, Jurja Križanića 31b

Vrsta događanja:
radionica

Publika:
Predškolski uzrast