Boje u ekonomskoj teoriji i praksi, voditelj: Ante Rončević

Datum i vrijeme:
srijeda 10.4.2019., 15:00 - 16:00

Organizacija:
Sveučilište Sjever, Sveučilišni centar Varaždin, Jurja Križanića 31b

Vrsta događanja:
Predavanje

Publika:
Opća populacija