Korekcija boje i nijansiranje boja televizijske slike u DaVinci Resolveu 15, voditelj: Dragan Matković

Datum i vrijeme:
utorak 9.4.2019., 14:30 - 16:00
srijeda 10.4.2019., 14:00 - 15:00

Organizator:
Sveučilište Sjever, Sveučilišni centar Varaždin, Jurja Križanića 31b

Vrsta događanja:
radionica

Publika:
Studenti