Marketing u bojama, voditeljica: Paula Špoljarić

Datum i vrijeme:
utorak 9.4.2019., 14:00 - 14:30

Organizator:
Sveučilište Sjever, Sveučilišni centar Varaždin, Jurja Križanića 31b

Vrsta događanja:
radionica

Publika:
Srednja škola