Boje u vizualnoj komunikaciji, voditeljica: Tina Lukčić

Datum i vrijeme:
utorak 9.4.2019., 13:30 - 14:00

Organizator:
Sveučilište Sjever, Sveučilišni centar Varaždin, Jurja Križanića 31b

Vrsta događanja:
radionica

Publika:
Predškolski uzrast i niži razredi osnovne škole