Dan otvorenih vrata FOI

Datum i vrijeme:
utorak 9.4.2019., 9:00 - 17:00

Organizator:
Fakultet organizacije i informatike Varaždin, Pavlinska 2

Vrsta događanja:
prezentacija

Publika:
Opća populacija