Boja u prezentaciji, voditeljiice: Ana Globočnik Žunac, Sandra Biček

Datum i vrijeme:
ponedjeljak 8.4.2019., 12:00 - 13:00

Organizator:
Sveučilište Sjever, Sveučilišni centar Varaždin, Jurja Križanića 31b

Vrsta događanja:
predavanje

Publika:
Opća populacija