Psihologija boja, voditelji: Dijana Topolnjak, Renato Pongrac, Andrea Vuković Buljan

Datum i vrijeme:
ponedjeljak 8.4.2019., 10:00 - 12:00

Organizator:
Sveučilište Sjever, Sveučilišni centar Varaždin, Jurja Križanića 31b

Vrsta događanja:
predavanje

Publika:
Srednja škola, studenti