Anita Ivanović, Antea Puizina: Koliko nijansi sive vidiš?

Datum i vrijeme:
srijeda 10.4.2019., 12:00 - 14:00

Organizator:
Osnovna škola Lučac, Omiška 27

Vrsta događanja:
predavanje, prezentacija

Publika:
Viši razredi osnovne škole