Marija Mandušić, Ana Matešković: Boje u svijetu kukaca

Datum i vrijeme:
srijeda 10.4.2019., 11:45 - 12:00

Organizator:
Institut za jadranske kulture i melioraciju krša, Put Duilova 11

Vrsta događanja:
predavanje

Publika:
Opća populacija