Katarina Hančević: Boje virusa vinove loze

Datum i vrijeme:
srijeda 10.4.2019., 10:45 - 11:00

Organizator:
Institut za jadranske kulture i melioraciju krša, Put Duilova 11

Vrsta događanja:
predavanje

Publika:
Opća populacija