Gabrijela Vuletin Selak, Marina Raboteg: Sve boje bolesti raka masline

Datum i vrijeme:
srijeda 10.4.2019., 10:15 - 10:30

Organizator:
Institut za jadranske kulture i melioraciju krša, Put Duilova 11

Vrsta događanja:
predavanje

Publika:
Opća populacija