Marin Čagalj: Socio-demografska obilježja u ruralnom području Splitsko-dalmatinske županije

Datum i vrijeme:
srijeda 10.4.2019., 10:00 - 10:15

Organizator:
Institut za jadranske kulture i melioraciju krša, Put Duilova 11

Vrsta događanja:
predavanje

Publika:
Opća populacija